Doménové spory
Jaké jsou poplatky a kolik doménové spory stojí peněz?

Jaké jsou poplatky a kolik doménové spory stojí peněz?

Celkové náklady doménových sporů tvoří zpravidla dvě složky: 

  1. oficiální administrativní poplatky za ADR návrh
  2. odměna právního zástupce

Oficiální poplatky

Výše oficiálních poplatků závisí na zvolené platformě, na které se rozhodnete svůj nárok uplatnit a rovněž na typu sporného doménového jména.

Arbitrážní centrum při Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO) poskytuje své služby oblasti sporů o generická doménová jména (podle UDRP) za poplatek ve výši 1.500 USD (cca 1240 EUR).

Oficiální poplatek u Českého arbitrážního soudu (CAC) za návrh v případě sporu podle UDRP činí 800 EUR s tím, že s ohledem na komplexnost případu může být rozhodnuto o jeho navýšení o dalších 300 EUR. K navýšení poplatku dojde rovněž tehdy, pokud protistrana (držitel sporného doménového jména) předloží vyjádření k návrhu. Oficiální poplatek v takovém případě činí 1.100 EUR.

Pokud jde o spory o doménová jména <.eu> poplatky jsou v současné době na všech platformách pouze 100 EUR. Správce domény <.eu> (registr) EURid totiž minimálně do 31. prosince 2020 dotuje cenu za doménové spory o domény <.eu>. Tato sleva byla v minulosti již několikrát prodloužena, lze tedy předpokládat, že bude zachována i do budoucna.

Spory o domény <.cz> rozhoduje pouze CAC za celkovou cenu 34.000 CZK (cca 1.300 EUR). Ve vztahu ke slovenským doménovým jménům <.sk> představuje jedinou rozhodčí platformu Arbitrážné centrum European Information Society Institute (EISI) a své služby nabízí za 1.150 EUR.

UDRPEUCZSK
WIPO1500 USD100 EUR
CAC800-1.100 EUR100 EUR34.000 CZK
EISI1.150 EUR

Uvedené ceny platí pro spory o 1-5 doménových jmen a pokud rozhoduje jeden rozhodce, v případě sporů o více než 5 doménových jmen nebo při rozhodování sporu panelem rozhodců se uplatní vyšší sazby dle příslušných ceníků. 

Odměna právního zástupce

Druhá složka nákladů na doménové spory má smluvní charakter a závisí na domluvě stran. 

Já své služby při zastupování v ADR řízení nabízím za fixní sazbu 20.000 Kč.  

Crypto trading vector created by jcomp – www.freepik.com